VỀ CÔNG TY

Với tình trạng thực phẩm bẩn tràn lan, sức khoẻ người dân Việt Nam đang lên tiếng báo động và đe doạ. Nền nông nghiệp Việt Nam phải cạnh tranh nhiều từ sản phẩm nông nghiệp nhập khẩu của nhiều quốc gia trên thế giới, đòi hỏi nông sản Việt Nam tăng tính cạnh tranh về chất lượng, sản lượng. Vì vậy, Công Ty TNHH Clean Macrobiotics Việt Nam (C.Macro Viet Nam) ra đời từ mong muốn mang đến người tiêu dùng những sản phẩm về nông sản sạch, thực dưỡng sạch uy tín, chất lượng, dịch tốt nhất cho người Việt Nam, đủ sự hấp dẫn nhu cầu các nước bạn khu vực và thế giới.

– Hướng đến hệ thống trung tâm, chuỗi cửa hàng thực dưỡng sạch – C.Macro Việt Nam áp dụng công nghệ cao, tiêu biểu, tiên tiến vào cây giống, kỹ thuật trồng trọt, bảo quản, chi phí sản xuất tiết kiệm theo dây chuyển khép kín, giá thành sản phẩm phù hợp sẽ mang đến sản phẩm tối ưu, nguồn thực dưỡng sạch, an toàn cho người tiêu dùng.

– C.Macro Việt Nam cần hơn hết là sự chung tay xây dựng cộng đồng ” Vì một quốc gia không ung thư ” từ việc kết nối, xây dựng cải tiến sản phẩm nông nghiệp Việt Nam chuẩn hoá dinh dưỡng từ cây trồng làm nên những sản phẩm thực dưỡng sạch tối ưu chia sẻ cộng đồng, thu hút và vượt tầm ảnh hưởng đến toàn cầu. Hiện nay, C.Macro Việt Nam cũng là Trưởng Ban Hội Viên và là Uỷ Viên Ban Chấp Hành của Hiệp Hội Thực Phẩm Minh Bạch AFT do Bộ Nội Vụ ký quyết định thành lập.

– C.Macro còn là nơi có môi trường làm việc năng động, thu hút nhân tài, tạo nhiều cơ hội việc làm cho nhiều người với chế độ đãi ngộ. Mỗi nhân viên được đào tạo, bồi dưỡng có cơ hội làm việc, thoả sức sáng tạo trong công việc