THÔNG ĐIỆP

Hiệp hội Thực phẩm Minh bạch (AFT)

AFT là tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tự nguyện, phi lợi nhuận của các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực liên quan đến thực phẩm minh bạch nhằm bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, bảo vệ sức khoẻ cộng đồng, xây dựng nền sản xuất thực phẩm an toàn, lành mạnh và bền vững nhằm giúp những nhà sản xuất có trách nhiệm gia tăng thị phần, góp phần đẩy lùi vấn nạn thực phẩm bẩn ở Việt Nam. 

AFT là tổ chức với những giá trị khác biệt. AFT liên kết trên cơ sở các giá trị chung mà mọi người cùng nhau xây dựng và sẵn sàng minh bạch. Giá trị đó bao gồm các chuẩn mực, Quy tắc Ứng xử Nội bộ, kiểm soát nội bộ để đảm bảo sự tin cậy, xây dựng thương hiệu và tập trung vào các hoạt động PR, Marketing để nhiều người tiêu dùng biết đến.

Bạn là nhà sản xuất thực phẩm, bạn có là nhà sản xuất có trách nhiệm? Vậy tại sao người tiêu dùng không hoặc ít biết đến sản phẩm của bạn? Và sản xuất không theo kỳ vọng bởi thị trường của bạn rất chậm “lớn”. 

Điều gì đang cản trở sự nỗ lực kinh doanh tử tế và quyền được an toàn kết nối với nhau? Điều gì khiến bạn không thể được biết đến rộng rãi với hình ảnh đẹp cùng niềm tin trong lòng người tiêu dùng? 

Nếu bạn muốn thay đổi cái nhìn xấu về thực phẩm Việt Nam, nếu bạn muốn sản phẩm mà bạn đặt trọn tấm lòng và trách nhiệm được thị trường biết đến, thì hãy liên kết và chung tay xây dựng một kênh thực phẩm an toàn, minh bạch được kết nối bởi Hiệp hội Thực phẩm Minh bạch (AFT) vừa được Bộ Nội Vụ ra quyết định thành lập ngày 21/7/2017. 

Nếu bạn muốn cùng chung tay xây dựng và chia sẻ những giá trị chung của AFT: có trách nhiệm với xã hội, cùng thực hiện các tiêu chuẩn, chuẩn mực chung, thực hành nghiêm túc Quy tắc Ứng xử Nội bộ và sẵn sàng minh bạch thông tin về sản xuất thực phẩm và cùng góp nguồn lực để truyền thông làm cho đông đảo người tiêu dùng biết đến sản phẩm của AFT, qua đó thị trường của bạn được rộng mở thì bạn đang cùng chí hướng với chúng tôi. Xin mời bạn hãy gia nhập AFT!

Bạn là trang trại, Hợp tác xã, start-up nông nghiệp đang không có nơi tiêu thụ ổn định, hãy gia nhập AFT, chúng tôi sẽ kết nối bạn với các nhà bán lẻ tin cậy.

Bạn là nhà sản xuất thực phẩm đồng thời có cửa hàng bán lẻ hoặc nơi tiêu thụ, hãy gia nhập AFT, chúng ta sẽ liên kết để nguồn thực phẩm sạch trong cửa hàng của bạn được mở rộng.

Bạn là nhà sản xuất, chuỗi nhà hàng nhưng nguồn cung nguyên liệu của bạn chưa thật tin cậy, hãy gia nhập AFT chúng tôi sẽ kết nối để nguyên liệu của bạn đảm bảo an toàn.

Bạn là nhà sản xuất, nhà bán lẻ, bạn đã tự mình xây dựng thương hiệu, đã có thị trường, hãy gia nhập AFT để làm cho cộng đồng sản xuất sạch lớn mạnh và ngày càng lấn át thực phẩm bẩn.

Mọi việc của Bạn đang phát triển rất tốt, hãy gia nhập AFT vì sông kia có khúc ngắn khúc dài, rồi bạn sẽ cần một nơi để “dựa”, một tiếng nói bảo vệ bạn trước nghịch cảnh. Hãy gia nhập AFT!